מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית

מטרו ימין 4
ברקום
מתחת לשורת MENU מטרו
אינסטגרם
הווסקוורנה באנר שמאל
עופר אבניר קוביה שמאל
קונה אופנוע
מידלנד שחורי 140 על 70
מטרו באנר שמאל הכי עליון
ברקום שמאל
תמוז
אגוסטה HM קוביה הכי עליון
סטפן
אישימוטו באנר קוביה שמאל
פרפקט קוביה שמאל
לרט
rok-straps רצועות קשירה 140
לרט
מתלה לקסדה
מונדיאל קוביה
מחירון אופנועים – קוביה שמאל תחתון
HJC
הארלי שמאל

משרד הספורט מפרסם הקלות בחידוש רשיונות הנהיגה הספורטיבית

משרד הספורט מפרסם הקלות בחידוש רשיונות הנהיגה הספורטיבית

תמי גורלי

צילום: עדי בראון

בהמשך לדרישתנו ממשרד הספורט להבהרות מעמד הספורט המוטורי והחזרת לפעילות מוטורית כחלק משלב א' של מהלך ה-"חזרה לשגרה", בעקבות פניה של תמי גורלי בנושא נוסף המטריד את העוסקים בתחום המוטורי, רשיונות הנהיגה הספורטיבית, הנושא נבחן במשרד הספורט והרשות לנהיגה ספורטיבית וכעת הובהר באתר הרשות והועלתה הודעה רשמית המקלה על הרוכבים והעוסקים בספורט. עדכון התקנה באתר הופכת אותה לתקנה רשמית וחוקית ולשמחתנו העניין טופל מהר כדי להקל על הספורטאים בימים לא נוחים אלו.

בכל הנוגע לשילוב הענף בשלב א', למוטו נודע ממקורות מהימנים כי ישנה התקדמות בשילוב הענף המוטורי אך עדיין מתעכבת ההודעה הרשמית בעניין, אנחנו עוקבים ומעדכנים בהמשך.

ממה שנודע במהלך בחינת הנושא הוא שבעקבות ההקלות שניתנו ע"י משרד התחבורה בכל הנוגע לחידוש רשיונות כלי רכב ורשיונות נהיגה בכביש, החלה בחינת הנושא ע"י הרשות לנהיגה ספורטיבית וההתאחדות אך רק הבוקר הובהרה והוסכמה התקנה.

 

קורסי הסמכה למאמנים ומדריכים, רשיונות להדרכת צלילה ומרכזי צלילה, רשיונות בתחום הספורטיבית

ביום 25.3.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדשה) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף – 2020. התקנות קובעות כי כל אישור רגולטורי שמועד פקיעת תוקפו חל בתקופה שביום 10.3.2020 עד יום 10.5.2020 תוארך תקופת תוקפו בחודשיים נוספים, החל ממועד פקיעתו.

לאור זאת, מודיע משרד התרבות והספורט על הארכת תוקפם של הרשיונות הבאים, אשר פקעו או יפקעו בין התאריכים 10.3.2020 ועד יום 10.5.2020 בחודשיים נוספים (להלן – תקופת ההארכה), החל מיום הפקיעה:

1. הכרה בקורסים להסמכת מאמנים ומדריכים, לפי חוק הספורט, התשמ"ח – 1988;
2. רשיונות מכוח חוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט – 1979:
א. רשיון מדריך;
ב. רשיון מרכז צלילה.
3. רשיונות לפי חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו – 2005:
א. רשיון כלי תחרותי;
ב. רשיון נהיגה ספורטיבית;
ג. הסמכה כמאמן או מדריך.

אין צורך בהגשת בקשה או בתשלום אגרה עבור תקופת ההארכה. ההארכה תינתן אלא אם הרשיון או ההסכמה הותלו או בוטלו לפי כל דין.
*יש לעקוב באתר המשרד אחרי הארכות נוספות, אם יהיו כאלה.

התקנה באתר משרד התרבות והספורט

כל החדשות המוטוריות ישירות ל-WhatsApp

תגובות

עופר אבניר מגדל ימין
הונדה מגדל שמאל