מכונות הנשמה במקום דוקאטי ופרארי

מכונות הנשמה במקום דוקאטי ופרארי

בלה ליטינצקי בעדות אישית על משבר הקורונה ששינה את פניה של ארץ המגף וקריאה חשובה: תישמעו להוראות

המשך קריאה