דבר האורך – טל שביט. פברואר 1988, גיליון מוטו מס' 1

דבר האורך – טל שביט. פברואר 1988, גיליון מוטו מס' 1

אני רוצה להסביר לכם כמה דברים על הירחון הזה.

המשך קריאה