קיוואי TX125 במבחן ארוך טווח: דיווח שני

ממשיכים עם הדו"ש החביב של היצרנית הסינית שמציעה פתרונות תחבורה יעילים במחירים משתלמים