סיבוב קצר: הונדה CRF450L מוסב סופרמוטו

סדנת HRP לקחה את האנדורו-דו"ש הגדול של הונדה והפכה אותו למכונת סופרמוטו עם הספק כפול