זאפ! פומה במבחן ארוך טווח – דיווח ראשון

חשמלי חדש הגיע אלינו למבחן ארוך טווח – גדול יותר, חזק יותר ומאובזר יותר שמיועד גם לרכיבה בין עירונית