אלי פנגס | מסקנה מתבקשת

אלי פנגס | מסקנה מתבקשת

הגדולה של מראות ומחשבות היא היכולת להידחס אל שבריר שניה בר-חלוף, רסיס של זמן, ועדיין להעביר רעיון מסועף במלואו

המשך קריאה