חיפוש כללי


תמונת היום

משפט חכם שהמקור באנגלית, אז לא נהרוס אותו ורק נכריח אתכם להגדיל ולקרוא. רכבו במחשבה ובזהירות!
משפט חכם שהמקור באנגלית, אז לא נהרוס אותו ורק נכריח אתכם להגדיל ולקרוא. רכבו במחשבה ובזהירות!

טל שביט

דו"גמית החודש

מתוך דוגמית החודש:

לארכיון דו"גמיות >>